I valfrihetens och privatiseringsivern inom vård, omsorg och assistansen har personer med funktionsnedsättning ingen plats!

Något som har kommit på modet i Sverige är valfrihet och privatiseringar i alla dess former. Det gäller inte minst inom vård, omsorg och assistentföretag. Många instanser som många personer med funktionsnedsättning behöver har dykt upp i privat regi, likt svampar ur jorden. Man får en bredd valfrihet som inte har funnits innan som det så vackert heter, är jag missnöjd med kommunens insatser så kan jag välja något i den privata regin, fantastiskt eller hur. Det sägs också att man får bättre kvalité jämfört med den kommunala verksamheten bara det är i privat regi, vilket det inte finns några vetenskapliga belägg för. Så länge inte kommunen står för finansieringen av privata utövare, så får man ha privata försäkringar för att få någonting utfört av de privata vårdbolagen samt assistentföretagen. Tänk er in i situationen för en person med funktionsnedsättning som behöver mycket vård och omsorg samt assistans. Undrar hur många försäkringsbolag som vill teckna försäkring med en sådan person. Om de i så fall tecknar en försäkring med en funktionsnedsatt person är det väl på den högsta försäkringstaxenivån. Hur många personer med funktionsnedsättning har råd att teckna en sådan försäkring? 

Därför är det viktigt att mycket av vård, omsorg och assistans sköts i kommunal eller kooperativ regi. Dessutom kan man ha valfrihet inom kommunal omsorg. Det vore en perfekt idé. För då återinvesteras pengarna i kommunen samtidigt som man får välja vilken omsorg man vill inom den kommunala sektorn. En annan vårdform är ett kooperativt system inom assistansföretagen. Där brukarna själv får bestämma vilken personal de vill tillsätta samt hur de vill ha sin assistansbehov tillgodosedda. Istället för att de ska gå till ett vinstdrivande företag, där man inte har någon insikt vare sig i verksamheten eller i företagets ekonomi. Dessutom har man ingen insikt i om vinsterna går till verksamheten eller i chefens fickor.

Magnus Hansson (S)

Ordförande för den socialdemokratiska nätverksgruppen för personer med funktionsnedsättning i Eskilstuna

 

I valfrihetens och privatiseringsivern inom vård, omsorg och assistansen har personer med funktionsnedsättning ingen plats!

Något som har kommit på modet i Sverige är valfrihet och privatiseringar i alla dess former. Det gäller inte minst inom vård, omsorg och assistentföretag. Många instanser som många personer med funktionsnedsättning behöver har dykt upp i privat regi, likt svampar ur jorden. Man får en bredd valfrihet som inte har funnits innan som det så vackert heter, är jag missnöjd med kommunens insatser så kan jag välja något i den privata regin, fantastiskt eller hur. Det sägs också att man får bättre kvalité jämfört med den kommunala verksamheten bara det är i privat regi, vilket det inte finns några vetenskapliga belägg för. Så länge inte kommunen står för finansieringen av privata utövare, så får man ha privata försäkringar för att få någonting utfört av de privata vårdbolagen samt assistentföretagen. Tänk er in i situationen för en person med funktionsnedsättning som behöver mycket vård och omsorg samt assistans. Undrar hur många försäkringsbolag som vill teckna försäkring med en sådan person. Om de i så fall tecknar en försäkring med en funktionsnedsatt person är det väl på den högsta försäkringstaxenivån. Hur många personer med funktionsnedsättning har råd att teckna en sådan försäkring?

Därför är det viktigt att mycket av vård, omsorg och assistans sköts i kommunal eller kooperativ regi. Dessutom kan man ha valfrihet inom kommunal omsorg. Det vore en perfekt idé. För då återinvesteras pengarna i kommunen samtidigt som man får välja vilken omsorg man vill inom den kommunala sektorn. En annan vårdform är ett kooperativt system inom assistansföretagen. Där brukarna själv får bestämma vilken personal de vill tillsätta samt hur de vill ha sin assistansbehov tillgodosedda. Istället för att de ska gå till ett vinstdrivande företag, där man inte har någon insikt vare sig i verksamheten eller i företagets ekonomi. Dessutom har man ingen insikt i om vinsterna går till verksamheten eller i chefens fickor.

Magnus Hansson (S)
Ordförande för den socialdemokratiska nätverksgruppen för personer med funktionsnedsättning i Eskilstuna

Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning går och röstar i valet 2010!

Den 19 september är det val till riksdag, landsting samt kommun. Det är viktigt att alla medborgare som har rösträtt går och röstar. Detta gäller framförallt de personer som har en funktionsnedsättning. Varför det är så viktigt i vår grupp att vi går och röstar beror främst på hur vi vill ha vår situation i samhället. Ska vi fortsätta med ett borgerligt styre som försämrar för de funktionsnedsatta genom att man drar in assistenttimmar för personer med funktionsnedsättning, drar in deras aktivitetsersättningar så de får gå till socialen och ett samhälle som blir mer och mer privatiserat med egna försäkringar för att besöka sjukvården för att ge ett exempel. Försäkringar som man oftast inte har råd till om man är funktionsnedsatt eller så får man ingen försäkring alls eftersom man har så stort behov att uppsöka sjukvård så inget försäkringsbolag vill teckna en person som har en funktionsnedsättning. Eller så har vi en rödgrön regering som värnar om de svaga och personer med funktionsnedsättning på ett mänskligare sätt. Där vi alla håller ihop samhället och där regeln råder att var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Den 19 september väljer du hur vårt Sverige ska utformas och hur du vill ha ditt liv som funktionsnedsatt i framtidens Sverige.

Magnus Hansson (S)

Socialdemokratiska nätverksgruppen för funktionsnedsatta I Eskilstuna.

 

Kristdemokraternas partipolitiska program för funktionsnedsatta ser inte till individens behov!

I dagarna kom Kristdemokraternas partiprogram för personer med funktionsnedsättning. Manifestet heter ”Arbetslinjen – Även för personer med funktionsnedsättning”. Där redovisas en massa åtgärder för att få personer med funktionsnedsättning i arbete så snabbt som möjligt med hjälp av olika stödformer. Man vill även införa ett belöningssystem till arbetsförmedlingar som lyckas med sitt uppdrag att ordna jobb till personer med funktionsnedsättning. Detta anser jag som socialdemokrat vara en ren idioti. Varför ska man belöna arbetsförmedlingen? Det är den funktionsnedsattes rättighet att få ett jobb och den hjälpen som han/hon behöver av arbetsförmedlingen för att få komma ut på arbetsmarknaden och arbeta utifrån sin egen förmåga. En annan konsekvens av detta system blir att man påskyndar ut den funktionsnedsatte ut på arbetsmarknaden utan att ta hänsyn till den funktionsnedsattes arbetsförmåga, bara för att arbetsförmedlingen ska få ett bra rykte. Vi ska inte ge ett belöningssystem eller betyg till arbetsförmedlingen utan dem ska få den tiden som behöver för att få ut den funktionsnedsatte ut på arbetsmarknaden med bra lön och schyssta anställningsvillkor.

 Där står också i programmet att företag har börjat mer och mer anställa personer med funktionsnedsättning, vilket jag som socialdemokrat tycker är bra. Men när man sen ser vilka företag det är så är en hamburgerrestaurang ett exempel. Här säger Kristdemokraterna att denna arbetsplats är bra för personer med funktionsnedsättning. Hur tänker Kristdemokraterna här? På många hamburgerrestauranger så får de anställda oftast utstå mycket stress, eftersom man ska serva kunder väldigt snabbt bakom disken samt hårt tryck på personalen. Det är ju den mest otillgängliga arbetsplatsen som finns för en funktionsnedsatt person i form av trånga utrymmen t.ex. bakom restaurangdisken. Kristdemokraterna vill att en ung person med funktionsnedsättning som slutar skolan, så ska samhället erbjuda stöd till arbete. Om personen med funktionsnedsättning söker ersättning så ska personen in i ett tre månaders program för att få en bedömning av den funktionsnedsattes arbetsförmåga. Det man kan ta sig en funderare på är, vill de övriga allianspartierna detta? Eller är det bara något som Kristdemokraterna har pysslat ihop för att få ett gott rykte bland personer som har en funktionsnedsättning. Om denna fråga inte är förankrat i de övriga allianspartierna. Då går förslaget i papperskorgen och vi som har en funktionsnedsättning får ännu en gång ett tomt löfte och blir besvikna ännu en gång.

 En kort summering av Kristdemokraternas partiprogram för personer med funktionsnedsättning är att man inte ser till individens behov samt att de ska snabbt ut och få ett jobb till vilket pris som helst med dåliga arbetsvillkor. Jag har själv en funktionsnedsättning och har varit ute och arbetstränat på en hel del arbetsplatser. Jag vet hur tufft arbetsmarknaden är för oss som har någon typ av funktionsnedsättning. Vi som är funktionsnedsatta kräver mycket mer och bättre.

Magnus Hansson (S)

Socialdemokratiska nätverksgruppen för personer med funktionsnedsättning I Eskilstuna.

Kristdemokraternas partipolitiska program för funktionsnedsatta ser inte till individens behov!

I dagarna kom Kristdemokraternas partiprogram för personer med funktionsnedsättning. Manifestet heter ”Arbetslinjen – Även för personer med funktionsnedsättning”. Där redovisas en massa åtgärder för att få personer med funktionsnedsättning i arbete så snabbt som möjligt med hjälp av olika stödformer. Man vill även införa ett belöningssystem till arbetsförmedlingar som lyckas med sitt uppdrag att ordna jobb till personer med funktionsnedsättning. Detta anser jag som socialdemokrat vara en ren idioti. Varför ska man belöna arbetsförmedlingen? Det är den funktionsnedsattes rättighet att få ett jobb och den hjälpen som han/hon behöver av arbetsförmedlingen för att få komma ut på arbetsmarknaden och arbeta utifrån sin egen förmåga. En annan konsekvens av detta system blir att man påskyndar ut den funktionsnedsatte ut på arbetsmarknaden utan att ta hänsyn till den funktionsnedsattes arbetsförmåga, bara för att få ett bra rykte. Vi ska inte ge ett belöningssystem eller betyg till arbetsförmedlingen utan dem ska få den tiden som behöver för att få ut den funktionsnedsatte ut på arbetsmarknaden med bra lön och schyssta anställningsvillkor.

 Där står också i programmet att företag har börjat mer och mer anställa personer med funktionsnedsättning, vilket jag som socialdemokrat tycker är bra. Men när man sen ser vilka företag det är så är en hamburgerrestaurang ett exempel. Här säger Kristdemokraterna att detta företag är ett bra företag. Hur tänker Kristdemokraterna här? På många hamburgerrestauranger så får de anställda oftast utstå mycket stress och inte så gott om plats bakom disken. Det är ju den mest otillgängliga arbetsplatsen som finns för en funktionsnedsatt person.

 En kort summering av Kristdemokraternas partiprogram för personer med funktionsnedsättning är att man inte ser till individens behov samt att de ska snabbt ut och få ett jobb till vilket pris som helst med  dåliga arbetsvillkor. Vi som är funktionsnedsatta kräver mycket mer och bättre.

Magnus Hansson (S)

Socialdemokratiska nätverksgruppen för personer med funktionsnedsättning I Eskilstuna.

Utanförskapet ökar, funktionsnedsatta ställs utanför i vårt samhälle!

Snart är det val rättare sagt den 19 september 2010. En summering borde vara på sin plats vad alliansen har gjort under de här fyra åren som de har haft makten för personer med funktionsnedsättning. Många personer med funktionsnedsättning lever på små ekonomiska resurser, eftersom den borgerliga regeringen har försämrat sjukersättningen. Så att många lever på försörjningsstöd idag. Detta ser man bevis på inte minst bland personer med funktionsnedsättning här i Eskilstuna. Andra försämringar som har gjorts för oss personer med funktionsnedsättning är att man har begränsat lönebidragsanställningar, vilket innebär att det blir svårare för oss att komma ut på arbetsmarknaden. Istället blir vi passiva, får sämre ekonomiska möjligheter samt mår dåligt vilket leder till psykologisk ohälsa till sist. En annan försämring som denna borgerliga regering har gjort är att de har skurit ner på assistenttimmar för de funktionsnedsatta som behöver det. Om man inte utnyttjar alla timmarna så blir man fråntagna assistenttimmar som man har rätt till. De här förändringarna är helt bedrövliga samt horribla enligt mitt tycke.

De rödgröna som innefattar S, V samt MP vill ha en förändring på området för personer med funktionsnedsättning. De vill att man ska satsa på lönebidragsanställningar, så att vi med funktionsnedsättning också kommer ut på arbetsmarknaden och kan tjäna vårt levebröd under de premisser och förutsättningar som vi klarar av. Det ska vara en individualiserad arbetsanpassning som ska utgå från den funktionsnedsattes behov. När det gäller sjukersättningar så ska de som rätt till ersättning få det, när de inte klarar av ett vanligt arbete eller blir svårt sjuk. Lösningen på assistenttimmar är enkel. De som är i behov av assistenter ska ha så mycket timmar som de är i behov av för att kunna leva ett normalt liv som alla andra människor i vårt samhälle. Får att ha råd med detta måste vi höja skatten. Om våra skatter går till sådana här resurser så tror jag 95 % av den svenska befolkningen ställer upp på detta.

Men det är viktigt att poängtera att Socialdemokraterna i samarbete med V samt Mp inte alltid har varit så bra att behandla denna fråga angående personer med funktionsnedsättning särskilt väl. När vi sist satt vid makten så löste de denna fråga genom att sjukpensionera många personer med funktionsnedsättning som hade en arbetsförmåga. Vilket inte är den bästa lösningen på problemet, eftersom man då inte får in en fot på arbetsmarknaden samt blir en passiv medborgare. Nu hoppas jag på det bästa med dem förslag som jag nämnde ovan. Inget kan göras bra utan att bli bättre.

Magnus Hansson (S)

Socialdemokratiska nätverksgruppen i Eskilstuna för personer med funktionsnedsättning

Hur är moderaternas människosyn på oss funktionshindrade egentligen?

Hur står det till med Moderaternas syn på oss som har en funktionsnedsättning egentligen? Läste i Aftonbladet i lördags om Ulf i Staffanstorp som har en funktionsnedsättning och blev familjehemsplacerad hos den lokala moderate politikern Stefan Möller i Staffanstorp i Skåne. Där fick han bo i ett nergånget uthus på 15 kvm bredvid Stefan Möllers nybyggda hus, utan värme samt med kattbajs i soffan och på golvet. Det var så illa att Ulf fick äta mat med ytterkläderna på för att det saknades tillräckligt med värme. Allt detta medan Stefan Möller inkasserade 11 000 kr i månaden som själv antagligen bor i ett flott hus med sin familj. Myndigheten på dem som är vårdgivare måste också bli bättre, så att sådana som Stefan Möller inte får hålla på som de gör att kränka funktionsnedsatta på detta sätt. Jag hoppas innerligt att inte hans partikamrater ställer upp på denna människosyn som Stefan Möller representerar. Om det är så då är vi tillbaks till 1800-talets människosyn.

Denna händelse är verkligen att utnyttja svaga personer i samhället. Det är inte människovärdigt utan det är rent av svineri från Stefan Möllers sida. Han är lokalpolitiker som ska representera kommuninvånarna i Staffanstorp samt landet i övrigt. Till sist kan man fråga svenska folket samt funktionsnedsatta i Sverige om vi vill ha ett sådant samhälle som Stefan Möller representerar som låter funktionsnedsatta leva i misär eller att funktionsnedsatta ska ha ett någorlunda drägligt liv där vi gemensamt står för fiolerna genom högre skatter? Istället för att sänka skatterna för de fåtal rika personer som Stefan Möller i Sverige som redan har pengar. Det valet avgörs den 19 september 2010. Min ställning är klar Stefan Möller ska ut med huvudet före efter en sådan här gärning samt den myndighet som granskar vårdgivare som har hand om sådana här fall. Detta oavsett vilket parti han hade representerat.

 Magnus Hansson (S)

Socialdemokraternas nätverkgrupp för funktionsnedsatta i Eskilstuna

 

 

Från daglig verksamhet till lönebidrag är bra, men säg till så brukarnas behov är tillgodosedda först!

 Jag har för ett par veckor sedan skrivit en insändare om att funktionshindrade ska gå från daglig verksamhet ut på den öppna arbetsmarknaden med lönebidrag. Det håller på att genomföras i Eskilstuna kommun som är våra föregångare. Så långt är allting bra, men har man sett till brukarnas behov först?  Det kan gälla både det ekonomiska behovet att man får en rimlig lön att leva på samt bra arbetsvillkor som är anpassad utifrån vad brukarna klarar av. Den sociala biten stärks också för brukaren genom att man träffar icke funktionshindrade personer ute på sin arbetsplats, vilket innebär att man kan skapa nya kontakter med folk och därmed skapa nätverk. Men även när man blir arbetslös så måste det finnas en ekonomisk trygghet, antingen att man får tillbaks sin aktivitetsersättning/sjukersättning eller en hög A- kassa, så brukarna har råd att köpa sin medicin och dyl mm.

Magnus Hansson (S)

Socialdemokraternas nätverksgrupp för funktionshindrade

Lönebidragsarbete istället för daglig verksamhet!

 Idag har vi många människor som inte klarar av ett arbete ute på den öppna arbetsmarknaden. Dessa hänvisas oftast till daglig verksamhet, antingen på Samhall eller något av de verksamheter som kommunen har att erbjuda. Dessa människor borde istället komma ut på den öppna arbetsmarknaden och arbeta utifrån sina egna förutsättningar med en lönebidragsanställning. De som har en lönebidragsanställning är de personer som har en nedsatt arbetsförmåga och inte kan utföra allt arbete på en arbetsplats därför får arbetsgivaren bidrag från arbetsförmedlingen för detta. Varför inte låta införa samma saker för de brukare som jobbar inom daglig verksamhet som också får lönebidrag, utefter deras förmåga och villkor. På så sätt får de som arbetar på daglig verksamhet också chansen att komma in på den öppna arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar. Då slipper man denna uppdelning i ett vi och dem på arbetsmarknaden som idag förekommer. Detta kommer även att innebära att människor ute på den öppna arbetsplatsen får en bättre insyn och förståelse för personer som inte kan jobba heltid utan kanske bara några timmar om dagen. Varje arbetad timme är viktig. Ekonomiskt blir det också bättre för brukarna, oftast så är det mycket låg lön som brukarna får när de jobbar inom daglig verksamhet eller oftast bara sin pension.

Magnus Hansson (S)

Ordf. Socialdemokraternas Nätverksgrupp för funktionshindrade i Eskilstuna

Nu drar den borgliga regeringen åt strypsnaran för funktionshindrade som är i behov av assistans!

Idag kan man läsa på Expressens hemsida om Patric i Åkersberga som har en cp skada. Han har i dagsläget 122 timmar i veckan assistans men försäkringskassan bedömmer att han nu bara ska få 4,45 timmars behov i veckan. Detta är en stor skillnad på timmarna för en funktionshindrad som behöver mycket assitans från samhället. Patric har rätt att få så mycket assistans så han kan leva ett liv som alla andra.

 För det har han rätt till. Vad tror ni händer kära läsare om detta besked blir till verklighet? Hela Patrics liv kommer att förändras till det negativa, eftersom han inte får de assistanstimmar han har i behov av. Allt som han har gjort tidigare, alltifrån att gå på gym eller äta på restaurang kommer bli händelser som sker allt sällan eller om det vill sig riktigt illa aldrig bli av. Bara för att politikerna ska tjäna pengar för att sedan kunna sänka skatterna ännu mera till dem som redan har det bra. Denna händelse är ett tecken på att den borgerliga regeringen vill dra åt strypsnaran för funktionshindrade som har rätt till assistans. Jag menar inte att dessa personer ska leva en lyxtillvaro, men de har rätt att leva som alla andra. Tänk på den händelsen när ni ska gå och rösta ni som har fått det bättre rent ekonomiskt på alla skattlättnader att det är sådana som Patric som får betala ett högt pris.

Mvh

Magnus Hansson (S)